750,00  (610 zł netto)
295,00 1630,00  (240 zł netto)