REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW

1. Vouchery DAPAL („Vouchery”) mają wartości kwotowe.

2. Vouchery mają określony termin ważności.

3. Vouchery są jednorazowe. 

4. Vouchery mogą być wykorzystane w sklepie internetowym – www.DAPAL.PL

5. Vouchery obowiązują na wszystkie produkty.

6. Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do osoby lub promocji i nie mogą być przedmiotem handlu.

7. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.

8. Na Voucherach, które są przeznaczone do wykorzystania w sklepie internetowym DAPAL jest umieszczony Kod Vouchera, który należy wprowadzić w Koszyku w polu „ Kod rabatowy ”. Wartość Vouchera zostanie automatycznie odjęta od zamówienia.

9. Kody Voucherów nie łączą się z kodami rabatowymi oraz innymi kodami voucherów. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedno zamówienie.

10. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.

11. Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.

12. Obsługa sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.

13. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.