Zwroty i reklamacje

Towar zakupiony w sklepie internetowym www.dapal.pl można zwrócić lub wymienić w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Zakupiony towar który będzie zwracany lub wymieniany – nie powinien nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie zawieszki, naklejki, musi zostać odesłany wraz ze wszystkimi rzeczami z którymi został przysłany (dowód zakupu, gratisy itp.). Towaru który nosi ślady montażu nie wymieniamy.

I. ZWROT

1. Aby dokonać zwrotu towaru, prosimy o wypełnienie formularza zwrotu, zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy i poinformowanie wcześniej mailowo o chęci zwrotu.
2. Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu oraz towarem należy przesłać na własny koszt na adres:
DAPAL Damian Habdas, ul. Holnówka 14B, 34-322 Rychwałd,
3. Zwrot należności obejmuje wyłącznie wartość odsyłanego towaru, zwrotowi nie podlegają koszty dostawy zwrotnej.
4. Pełny zwrot kosztów za odesłany towar nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki z nieuszkodzonym towarem.
5. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu wymiany/zwrotu. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta, chyba że Klient wyrazi wolę aby zwrotu dokonano w inny sposób.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez firmę transportową.
7. Wszelkie uszkodzenia lub ślady używania wpłyną na pomniejszenie zwracanej kwoty.

II. WYMIANA

1. Aby dokonać wymiany towaru, prosimy o wypełnienie formularza wymiany, w którym zostanie wskazany towar, na który ma nastąpić wymiana, prosimy o uprzednie powiadomienie nas mailowo o chęci wymiany.
2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres:
DAPAL Damian Habdas, ul. Holnówka 14B, 34-322 Rychwałd, lub mailowo – celem potwierdzenia dostępności żądanego towaru.
3. Po otrzymaniu informacji o dostępności towaru, prosimy wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu oraz towarem przesłać na własny koszt na adres: DAPAL Damian Habdas, ul. Holnówka 14B, 34-322 Rychwałd,
4. Jeśli wymieniany produkt jest tańszy od nowego, prosimy o przelanie na nasze konto różnicy. W tytule przelewu należy wpisać „Dopłata do wymiany towaru Nr zamówienia:……….”. Wysyłka jest realizowana po otrzymaniu przez nas przelewu.
5. Gdy wymieniany produkt jest droższy od nowo zamówionego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez sklep wymienianego produktu różnica zostanie przelana na numer konta podany w formularzu wymiany.
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez firmę transportową.

III. REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego towaru lub niezgodności towaru z towarem zamówionym, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Niezgodność towaru z zamówionym lub niekompletność należy zgłosić przed jego montażem, w przypadku gdy zestaw jest już zamontowany, zgłoszenie reklamacji z tytułu niezgodności z zamówieniem lub niekompletności nie przysługuje Kupującemu.
Reklamowany towar prosimy odesłać na własny koszt na adres sklepu:
DAPAL Damian Habdas, ul. Holnówka 14B, 34-322 Rychwałd,
1. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji towaru.
2. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez firmę transportową.
5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, w ciągu kolejnych 14 dni, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:

 • usterki wyrobu nieistotne lub całkowicie niewidoczne po zamontowaniu;
 • uszkodzenia mechaniczne oraz wywołane nimi wady;
 • uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy odbiorze, a mogące wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, montażu bądź użytkowania (szkody spowodowane przez użytkowników, zwierzęta domowe itp), eksploatację niezgodną z przeznaczeniem wyrobu;
 • nieprawidłowy montaż (np. przez osobę która nie ma doświadczenia w montażu sprzedawanych wyrobów i nieposiadającą podstawowej wiedzy technicznej potrzebnej do prawidłowego wykonania montażu wyrobu), zamontowanie niezgodnie z przeznaczeniem;
 • wady powstałe wskutek niedbałości lub niewiedzy Kupującego;
 • wyroby użytkowane w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci (pomieszczenia o wilgotności >70%);
 • wyroby zamontowane w pobliżu źrodła ciepła tj. grzejnik, ogrzewanie podłogowe (minimalna odłegłość czynnika grzewczego od wyrobu wynosi 100 cm);
 • wady powstałe wskutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami;
 • czynności przewidziane do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt przez Kupujacego jak okresowa konserwacja oraz regulacja;
 • nieznaczne mogące wystąpić różnice w odcieniu i rozkładzie intensywności barw poszczególnych elementów wyrobu które są charakterystyczne dla materiału lub jego pokrycia;
 • naturalne zużycie wyrobu podczas eksploatacji w tym naturalne zmiany barwy wynikajace z upływu czasu, działania czynników atmosferycznych;
 • wadliwe działanie wyrobu, na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od Gwaranta i warunków eksploatacji (pożar, powódź, włamanie itp.);
 • wyrób niepełnowartościowy, którego cena została obniżona;
 • niezgodność towaru z zamówieniem gdy towar został już zamontowany przez Kupującego.