Samodzielność

pomoc w myśl zasady – „pomóż mi zrobić to samemu”. Nauczyciel wspiera dziecko wtedy, kiedy jest to konieczne. Dziecko samo wybiera miejsce, czas i rodzaj aktywności. Pracuje z tym, z czym chce.

Nauczyciel – mentor

nauczyciel wspiera dziecko w jego decyzjach, nie gani go

Brak kar i nagród

dzięki tej zasadzie dzieci uczą się chętnie i bez przymusu. Mogą świadomie popełniać błędy i nie potrzebują zachęty do tego, żeby podjąć działanie.

Indywidualne tempo nauczania

dziecko pracuje we własnym tempie, nie musi ścigać się z innymi, jeśli coś sprawia mu trudność, może poświęcić na to więcej czasu, natomiast jeśli coś przychodzi mu sprawnie, może przejść do kolejnej lekcji.

Stopniowanie trudności

rozpoczynanie nauki od zagadnień łatwiejszych i stopniowe przechodzenie do trudniejszych

Prostota

wykorzystywanie prostych zabawek i pomocy dydaktycznych, wykonanych z naturalnych materiałów, np. drewna. Przykładem takiej zabawki może być tabliczka / alfabet firmy DAPAL

Porządek

wszystko ma swoje stałe miejsce

Zasada ograniczenia

ograniczenie materiałów dydaktycznych czy w przypadku mniejszych dzieci zabawek. Pozwala to na rozwój kreatywności oraz dokładnego wykorzystywania tego co jest dostępne. Przykładowo – dwustronna tabliczka z wyżłobionymi literami firmy DAPAL, może być wielokrotnie wykorzystana, przez niejedno dziecko.

Lekcja ciszy

ułatwia dziecku skupienie się oraz wyciszenie. Dzieci nie przeszkadzają sobie nawzajem.

Wzajemny szacunek

dzieci szanują siebie nawzajem oraz swoim opiekunów. Nie rywalizują ze sobą, a uczą się współpracy i wzajemnego wsparcia.