Zasady korzystania z serwisu

Prawa autorskie

Właścicielem serwisu www.dapal.pl jest właściciel firmy DAPAL Damian Habdas. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych, w zakresie informacji dostępnych w serwisie oraz wysyłanych w newsletterze – w tym do artykułów, informacji, opisów i baz danych, przysługują właścicielowi firmy DAPAL Damian Habdas

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie opisanych wyżej materiałów bez pisemnej zgody właściciela serwisu – DAPAL Damian Habdas

Informujemy, iż wartość rynkową każdego z artykułów dostępnych w serwisie DAPAL.PL wycenia na kwotę 400 zł. W przypadku wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania któregokolwiek z tych artykułów bądź innych wyżej opisanych materiałów, właściciel firmy DAPAL Damian Habdas obciąży podmiot odpowiedzialny za takie działania roszczeniami o zapłatę trzykrotnej wartości wynagrodzenia należnego za dany materiał, stosownie do postanowień art. 79 ust 1 pkt 3) lit b) ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn zm]. Dodatkowo właściciel firmy DAPAL Damian Habdas zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, a także podejmowania kroków związanych ze ściganiem karnym przestępstw związanych z bezprawnym przywłaszczaniem jej praw.

Odpowiedzialność

Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie Informacyjny i w ten sposób powinny być traktowane. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis działał nieprzerwanie. Nie możemy tego jednak w pełni zagwarantować, dlatego zastrzegamy sobie prawo do czasowej przerwy lub ograniczenia dostępności do zasobów serwisu z przyczyn technicznych oraz z przyczyn niezależnych od Redakcji Serwisu. Redakcja Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość witryn, które zamieszczają odnośniki do serwisu oraz witryn, do których zamieszczone są odnośniki na stronie serwisu.

Przechowywanie danych osobowych i pliki cookies

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i plików cookies zostały zawarte w „Polityce prywatności”.