Etapy rozwoju dziecka według Montessori

1. Odkrywcy – od urodzenia do 6 roku życia

Według ekspertów jest to okres rozwoju dziecka, w którym jego umysł jest najbardziej chłonny. Dziecko poznaje otaczający go świat i zadaje wiele pytań. Rozwija swoje umiejętności poznawcze. Naśladuje rodziców i innych dorosłych, których ma w swoim otoczeniu. Jest to okres, w którym maluchy uczą się swoich uczuć, oraz stopniowo zaczynają je kontrolować.

2. Świadomi poznawanego świata – między 6 a 12 rokiem życia

W tym okresie dziecko zaczyna chętnie współpracować z rówieśnikami. Rozwija swoją wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne. W sposób świadomy zaczyna poznawać swoje otoczenia. Budzą się w nich wtedy wyższe emocje intelektualne, moralne i estetyczne. Zaczynają też pojawiać się takie uczucia jak np. nieśmiałość.

3. Odnajdując się w społeczeństwie – między 12 a 18 rokiem życia

W tym wieku już nastoletnim dzieci zaczynają szukać swojej tożsamości, kształtują swój światopogląd, szukają odpowiedniego wzorca do naśladowania. Autorytetu, który będzie dla nich kierunkowskazem, który będzie w stanie poprowadzić ich przez życie.

4. Współtwórcy świata – po 18 roku życia

W tym okresie młody człowiek osiąga stabilność emocjonalną, autorytarną. Stabilizuje swój pogląd świata. Mniej więcej wie, czego oczekuje od życia i jaką drogą będzie podążać. Na tym etapie może również wzrosnąć jego potrzeba współpracy z mentorem.

W tym wszystkim należy jednak pamiętać, że każde dziecko jest wyjątkowe i mimo określonych etapów rozwoju, które możemy zaobserwować, każda z pociech powinna rozwijać się w swoim tempie.
W rozwoju dziecka, zarówno fizycznym, jak i intelektualnym udział biorą również pomoce dydaktyczne czy zabawki, które warto wybierać mądrze. Powinny być one odpowiednio dostosowane do wieku dziecka i powinny służyć wzrostowi jego umiejętności poznawania świata i odnajdywania się w nim. Takie zabawki znajdziesz w sklepie DAPAL. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, pomogą wspierać rozwój Twojego maleństwa.